Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image
Mění se pravidla pro povolování staveb, projdou jen energeticky úsporné projekty

Již za dva měsíce přijde velká změna ve výstavbě nových bytů. Od ledna 2018 začnou stavební úřady povolovat developerům jen takové, které budou energeticky maximálně úsporné. Jinými slovy, spotřeba energií takových domů se bude blížit nule. Podle stavebních firem se dá čekat, že nová pravidla přinesou zdražení nových nemovitostí.Požadavky na energetickou úspornost nově stavěných bytů jsou dalším prvkem, který bude tlačit … Číst dále

Dluhy a převod družstevního podílu

Vloženo od lasek v Prodej nemovitostí - (Komentáře nejsou povoleny)
Dluhy a převod družstevního podílu

Vzájemné dluhy mezi převodcem družstevního podílu a bytovým družstvem (BD) přechází podle § 736 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) na nabyvatele. § 736. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva … Číst dále

Obrana proti podnájmu nemovitosti bez souhlasu pronajímatele

Mezi časté obavy pronajímatelů patří, že s nájemcem bude v bytě bydlet více osob než je žádoucí.Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník totiž umožňuje podnajmout část bytu i bez souhlasu pronajímatele. (§ 2274).Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se … Číst dále

Celkový objem úvěrů ze stavebních spoření vzrostl o více než třetinu

Stavební spořitelny poskytly úvěry v souhrnné výši 30,6 mld. Kč. A jaká je příčina růstu? Hlavním důvodem navýšení objemu je využívání úvěrů pro dofinancování koupě nemovitosti. Za současných poměrů si lze pořídit hypoteční úvěr maximálně do 90 % hodnoty nemovitosti, zbylých 10 % je nutno financovat svépomocí – vlastními zdroj nebo právě úvěrem ze stavebního spoření. … Číst dále

Cizinci a převod družstevního podílu v bytovém družstvu

Není výjimkou, že bytové družstvo ve svých stanovách určí podmínky pro vznik členství v družstvu, kterými omezí přijetí některých osob za člena družstva, např. právnických osob nebo osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR. Je to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK), který družstvům jako soukromoprávním subjektům umožňuje takové … Číst dále

Ceny nemovitostí stále rostou.

Vloženo od lasek v Hypotéky | Prodej nemovitostí - (Komentáře nejsou povoleny)
Ceny nemovitostí stále rostou.

Růst cen nemovitostí stále pokračuje. Změny se týkají především bytů, jejichž průměrná prodejní cena se v květnu vyšplhala na 2,6 mil. Kč. Pro osobu s průměrným příjmem tak splátky hypotečního úvěru představují 40 % jejích příjmů. Ve srovnání s minulým rokem jsou ceny bytů téměř o 20 % vyšší, v korunách mluvíme o rozdílu bezmála půl milionu Kč na … Číst dále

Růst nájemného zrychluje!

Vloženo od lasek v Pronájmy nemovitostí - (Komentáře nejsou povoleny)
Růst nájemného zrychluje!

Během posledních dvou let se ceny nemovitostí vzrostly, například v hlavním městě je nárůst o více než 20 %. V návaznosti na to není divu, že i výše nájmů úměrně vzrostly a rostou nadále. Tuto tendenci můžeme sledovat od minulého roku, který výrazně porušil tradici relativně stabilní ceny nájmů, jež se v České republice držela již od roku … Číst dále

Víte, že bydlení není totéž co uspokojování bytové potřeby?

Bydlení je považováno za základní lidskou potřebu a proto je i zákonem nájemní bydlení chráněno přísněji než jiné nájmy. Ne vždy se však tyto „přísnější“ paragrafy Občanského zákoníku (§ 2235 a následující) uplatní, ačkoliv se pronajímá byt či dům za účelem bydlení. Kdy tedy nájemník pouze „bydlí“ a nezajišťuje svoji (zákonem chráněnou) bytovou potřebu? 2235, … Číst dále

Předkupní právo na podíl spolumajitele nemovitosti.

Od ledna 2018 začne v Česku opět platit institut předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti. Přišla s tím již loni schválená novela zákoníku. Předkupní právo má především zabránit situacím, kdy například jeden ze spoluvlastníků rodinného domu prodá svůj podíl třetí osobě bez vědomí ostatních spoluvlastníků, například sourozenců, aniž by jim podíl nejdříve nabídl. Předkupní právo … Číst dále

Novela občanského zákoníku od 1. ledna 2018.

Předkupní právo. Novela občanského zákoníku (zákon 460/2016 Sb.) z prosince 2016 částečně zpět nastoluje stav platný za účinnosti starého občanského zákoníku, tedy do prosince 2013. Spoluvlastníci nemovitosti budou tedy opět mít při převodu podílu předkupní právo. Změny zakotvené touto novelou ale budou účinné až od 1. ledna 2018. Předkupní právo se uplatní jak u úplatných, … Číst dále