Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Znalecký posudek nemovitosti

Vloženo od lasek v Prodej nemovitostí - (Komentáře nejsou povoleny)
Znalecký posudek nemovitosti

Nejčastěji se setkáváme  s potřebou znaleckého posudku při  koupi a prodeji nemovitosti. Stát při těchto převodech vybírá daň ve výši tří procent. Proti snahám o snižování daňových odvodů z převodu nemovitostí se jistí znaleckým posudkem Budete jej potřebovat v okamžiku určení daně z převodu nemovitostí, když Vás k tomu vyzve finanční úřad, což bude někdy do 90 dnů po zápisu … Číst dále

Povodňové mapy

Vloženo od lasek v Pojištění nemovitostí - (Komentáře nejsou povoleny)
Povodňové mapy

Povodňové mapy slouží k vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu povodní na celém území České republiky. Členské pojišťovny ČAP využívají systém při stanovení pojistných nebezpečí a kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění v místě polohy objektu. Ověřte si zda se Vaše nemovitost nachází v záplavové oblasti.Aplikace je umístěna na stránkách: www.cap.cz/Item.aspx

Katastr nemovitostí

Vloženo od lasek v Prodej nemovitostí - (Komentáře nejsou povoleny)
Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí ČR vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. KN je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně … Číst dále

Pojištění nájmu nabízí pojistnou ochranu nemovitostí proti neplatícím nájemcům.

 Pojištění nájmu nabízí pojistnou ochranu nemovitostí proti neplatícím nájemcům. Stále více lidí nemá na zaplacení nájemného. Proti neplacení nájmu se dnes už můžete i pojistit a své riziko přenést na pojišťovatele. Takové pojištění může být jedním z účinných řešení vašeho problému s neplatiči.  Pokud nájemce poruší podmínky nájemní smlouvy tím, že nezaplatí měsíční nájem, může … Číst dále

Refinancování hypotéky

Vloženo od lasek v Hypotéky - (Komentáře nejsou povoleny)
Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky je splacení existujícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž subjektu, tj. splacení předchozího úvěrového závazku od jiných bank, jehož účelem byla investice do nemovitosti. Cyklus běžné hypotéky je několik desetiletí. I pouhé snížení úrokové sazby v řádu desetin procenta vám může v dlouhodobém horizontu přinést významné úspory. K refinancování hypotéky se přiklání ti klienti, kteří chtějí získat … Číst dále

Exekuce, kalkulačka nákladů spojených s exekučním řízením

Exekutorská komora pro Vás na svém portálu připravila kalkulačku nákladů spojených s exekučním řízením, kde si můžete ověřit výši skutečných nákladů exekuce. Po zadání jistiny dluhu tak bude zřejmé, jak vysokou odměnu si účtuje advokát v nalézacím a exekučním řízení a jaká odměna náleží exekutorovi. link: http://ekcr.cz/?p=kalkulacka_2

Prověřování stavu bytových nemovitostí před jejich prodejem!

V Česku se začíná pomalu rodit nová služba prověřování stavu bytových nemovitostí před jejich prodejem.Podobná služba dosud v České republice téměř neexistovala.Kontrola se uskutečňuje nejen u starších staveb, ale také u nových nemovitostí. Vedle popisu aktuálního stavu domu získá zájemce navíc ocenění nemovitosti včetně vyčíslení nákladů na sanaci vad.  Volné místo na trhu chce využít … Číst dále

Ve smyslu „AML zákona“ je povinnou osobou právě i realitní kancelář…

Přestože je zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu (tzv. „AML zákon“) v účinnosti již od 1.9.2008, podle aktuálních zjištění stále značná část realitních kanceláří nemá o uvedeném zákonu úplné informace, případně pro jeho aplikaci používá chybné pracovní postupy či nevyhovující dokumenty. Uvedený zák.č. 253/2008 Sb. ukládá … Číst dále