Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image
Cizinci a převod družstevního podílu v bytovém družstvu

Není výjimkou, že bytové družstvo ve svých stanovách určí podmínky pro vznik členství v družstvu, kterými omezí přijetí některých osob za člena družstva, např. právnických osob nebo osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR. Je to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK), který družstvům jako soukromoprávním subjektům umožňuje takové … Číst dále