Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2020

Vloženo od lasek v Prodej nemovitostí

1) Termín pro podání  daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2020 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2019 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku). DP podávají u finančního úřadu, pod který spadá nemovitost, nikoliv tam, kde má poplatník bydliště.Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2020.

Formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit interaktivně s možností odeslat přímo prostřednictvím datové schránky na daňovém portálu.

2) Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2019 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

3) Ti prodávající, kteří v r. 2019 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

4) Za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

5) Poplatník, který má aktivní datovou schránku, je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím. Pokuta za porušení této povinnosti a podání na papírovém formuláři je 2.000 Kč.

6) Penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat ještě 10.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení. Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč. A to obvykle nepřekročí, proto není třeba se jí obávat.

7) Splatnost. Daň je splatná 31.5., ale pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost 31.8. a 30.11.).

Daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.