Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Předkupní právo k nemovitosti se od července zásadně mění

Vloženo od lasek v Prodej nemovitostí

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí bude od 1. července 2020 opětovně zrušeno.

Takže pokud budu do 1. července převádět podíl například na chatě, kterou vlastním s dalšími třemi osobami, musím podíl nabídnout před převodem všem těmto ostatním spoluvlastníkům.
David Němeček: Ano, ale má to i jednu praktickou výjimku, a to, pokud by takový podíl měl být převáděn na osobu blízkou, například děti, manžele nebo sourozence. Pak není nutné podíl nabízet jej dalším spoluvlastníkům. Aktuální úprava platná do 1. července 2020 tak vychází z představy, že spoluvlastník nemovité věci by měl mít právo tak říkajíc mluvit do toho, kdo s ním nemovitou věc vlastní, což je zcela opodstatnitelná myšlenka a na první pohled naprosto racionální.

Bude v tomto ohledu platit nějaká výjimka?
Bořivoj Líbal: Právo má výjimky rádo, takže i v tomto případě zákonodárce zakotvuje jednu poměrně logickou výjimku ze zrušení předkupního práva. Předkupní právo bude stále platit v případech, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Pod tímto si můžeme představit například spoluvlastnický podíl, který jsme získali v rámci dědického řízení. V takovém případě, pokud budete chtít tento svůj podíl převést na třetí osobu, musíte podíl nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Aby to však nebylo málo, máme tu výjimku z výjimky, tedy toto opět neplatí, pokud je podíl převáděn manželovi, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé a, logicky, jinému spoluvlastníkovi.

Platí výše uvedená pravidla i pro darování?
David Němeček: Ano, i pro darování od 1. července 2020 platí, že podíl, který převádíte bezúplatně, nemusíte nabízet ostatním spoluvlastníkům, s výjimkou zmíněné výjimky.

Jestli tomu rozumím, pokud tedy získám část nemovitost darem, nebo ji zdědím a budu chtít svůj podíl prodat, mám povinnost nabídnout ji přednostně spoluvlastníkům jen po dobu šesti měsíců. Když si ale počkám, až tato lhůta pomine, už tuto povinnost nemám?
David Němeček: Přesně tak, po uplynutí šestiměsíční lhůty bude následný převod bez nutnosti nabídnutí předkupního práva.

Zrušení předkupního práva ale může znamenat starosti pro spoluvlastníky, kteří nemohou ovlivnit, kdo s nimi bude nemovitou věc dále vlastnit. Dá se toto nějak řešit?
Bořivoj Líbal: Aktuální nebo budoucí spoluvlastníci si stále mohou předkupní právo ujednat smluvně a pak jej zapsat do katastru nemovitostí. V takovém případě bychom doporučili do předmětné dohody spoluvlastníků zahrnout i jasná pravidla, jakým způsobem a po jakou dobu jsou povinni si navzájem podíl nabídnout a následně případně převést na třetí osobu.

Když hovoříme o účinnosti novely od 1. července 2020, co si pod tím konkrétně představit? Že dojde k tomuto datu k zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí? Od jakého momentu nová pravidla platí?
David Němeček: Novela občanského zákoníku naštěstí obsahuje i přechodná ustanovení, která v tomto ohledu stanoví, že dospěla-li povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi před 1. červencem 2020, tak trvá předkupní právo předkupníka i po 1. červenci 2020. Jinými slovy, kdo již uzavřel například kupní smlouvu na svůj vlastnický podíl k nemovité věci, musí tento podíl i nadále nabídnout dalším spoluvlastníkům. Logicky pak, pokud se chceme této situaci vyhnout, doporučujeme počkat se zahájením jednání a podpisu převodních dokumentů až do počátku července.

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/predkupni-pravo-novela-zakona-spoluvlastnici-nemovitost-garaz-garazove-stani-vyjimky.A200622_075218_viteze_sov

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.