Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Dostala výpověď z nájmu kvůli psovi. Má na to majitel bytu právo?

Vloženo od lasek v Pronájmy nemovitostí

Bydlí v malém městě ve dvoupokojovém bytě se svou dcerou a malým psem. Nájemné řádně a včas platí, proto byla velmi zaskočena, když minulý týden našla ve schránce dopis od majitele domu, ve kterém stálo, že se má do konce září vystěhovat. A důvod? Sousedé si údajně stěžují, že její pes štěká.

„Nevím, jak donutit psa, aby neštěkal, navíc mně nikdo ze sousedů nic nevytýkal,“ podivuje se paní Lenka. „A slyšela jsem, že do konce roku nesmí pronajímatelé dávat výpovědi, je to pravda? Můžu se nějak bránit?“

„Chov zvířete v bytě rozhodně není zákonným důvodem pro výpověď z nájmu bytu,“ říká advokát Pavel Nastis a dodává. „Samozřejmě zvíře nesmí být nebezpečné a nesmí obtěžovat spolunájemníky, to jistě ale nebude případ malého psa, kterého čtenářka chová. Kromě toho, i kdyby byl chov psa v bytě považován za hrubé porušení povinností nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy, musela by být ve výpovědi poskytnuta tříměsíční výpovědní doba.“

V jejím případě patrně pronajímatel dospěl k závěru, že porušila svou povinnost zvlášť závažným způsobem. „Pokud však pronajímatel před doručením výpovědi nevyzval paní Lenku, aby v přiměřené době odstranila své závadné chování, k výpovědi se nepřihlíží,“ říká advokát.

„Paní Lenka má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná. S ohledem na složitost soudních sporů doporučuji, aby se obrátila na advokáta, ten již jistě bude vědět, jak takovou žalobu sepsat a jak dále postupovat v soudním řízení,“ radí Nastis. Žaloba musí být doručena soudu do dvou měsíců ode dne, kdy jí výpověď došla.Otázku, co je a co není hrubým či zvlášť závažným porušením smlouvy, posuzují soudy případ od případu. Je možné, že soud dospěje k závěru, že sice štěkání psa mohli někteří sousedé subjektivně vnímat jako obtěžující, ale přesto nemusí uznat výpověď z nájmu bytu za platnou.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/najem-bytu-lex-covid-vypoved-zakonne-duvody-neplatnost-vypovedi-zaloba.A200901_105033_viteze_frp

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.