Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Prodej družstevního bytu

Vloženo od lasek v Prodej nemovitostí

K prodeji bytu nepotřebujete souhlas spoluvlastníků a nejste ani povinni tuto skutečnost oznamovat výboru SVJ. Jako vlastník bytu ale máte řadu povinností. Na co při koupi bytu nezapomenout

1.Začněte na katastru

Před uzavřením kupní smlouvy se seznamte s výpisem z katastru nemovitostí. Z něj zjistíte, zda například bytová jednotka není zatížena věcným břemenem, zástavním právem apod.

2.Kupní smlouva je důležitá

Kupní smlouva musí být písemná, musí mít stanovené náležitosti, aby podle ní mohl katastrální úřad povolit vklad. Není dobré psát smlouvy podle ne vždy kvalitních vzorů, vyplatí se využít služeb advokáta. Sice to něco stojí, ale může vám to zachránit spoustu peněz. Přeci jen byt člověk nekupuje každý den.

3.Kupní cena v úschově

Kupní cenu je vhodné uhradit prostřednictvím úschovy u třetí osoby, a to z důvodu, že vlastnictví se nenabývá okamžikem uzavření kupní smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí. Úschova kupní ceny tedy chrání jak prodávajícího (prodávající ví, že jsou již peníze pro něj složené u třetí osoby) i kupujícího (kupující ví, že kdyby se nestal vlastníkem bytu, tak mu třetí osoba vrátí peníze z úschovy zpět).

Úschova může proběhnout u advokáta, notáře, realitní kanceláře nebo v bance (banky pro tyto účely zřizují účty nazvané např. jistotní účet, účet správy kupní ceny apod.). Advokáti, notáři a nyní již i realitní kanceláře jsou povinni mít uschované peněžní prostředky na oddělených bankovních účtech.

4.Kdy se stanu vlastníkem

V případě koupě jednotky se kupující stává vlastníkem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu, a to s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na povolení vkladu katastrálnímu úřadu došel. Přeloženo do jazyka českého – vlastníkem nemovitosti se stanete vkladem vlastnického práva do katastru, a to zpětně k okamžiku, kdy byl na katastrální úřad podán návrh na povolení vkladu vlastnického práva.

5.Povinnosti vůči SVJ

K prodeji bytové jednotky nepotřebujete souhlas SVJ, nejste ani povinni SVJ informovat o tom, že zamýšlíte prodat svůj byt nebo že jste jej prodal. Každý vlastník jednotky je ale povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Stejně tak pokud chcete byt pronajímat, ničí souhlas nepotřebujete, jen musíte SVJ oznámit, kdo bude byt užívat.

Jako vlastník máte řadu dalších povinností, například platit příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby, řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, oznámit předem případné stavební úpravy ve svém bytě apod.

6.Nezapomeňte na předávací protokol

Při předání bytu je určitě nutné sepsat předávací protokol a do něj zejména uvést čísla a stavy měřidel. Ty pak totiž slouží pro dodavatele služeb jako doklad, podle něhož provedou vyúčtování elektřiny, plynu apod.

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/koupe-bytu-svj-povinnosti-uhrady.A210310_091022_viteze_frp

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.