Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Změny v Katastru nemovitostí od 1.ledna 2014

Vloženo od lasek v Ostatní | Prodej nemovitostí | Pronájmy nemovitostí

Od 1 ledna 2014 bude  nově zpoplatněno 19 služeb . Poplatek bude ve výši 1.000,. Kč   a bude se týkat  např zápisu  práva stavby,budoucího zástavního práva, spoluvlastnictví, výhrady zpětné koupě,výhrady práva lepšího kupce,ujednání na zkoušku,nájmu, pachtu , nebo výmazu zástavního práva např hypotečního  úvěru.

Další výraznou změnou  je informování všech vlastníků nemovitostí  při změně zápisu  vlastnických práv v katastru  a následná   ochranná informační  lhůta 20dní od přijetí návrhu na vklad po kterou majitel nemovitosti může proti změnám vznést námitku  tzv  poznámku spornosti, kterou na jeho žádost zapíše každý katastrální úřad. Teprve po uplynutí této lhůty , bude vklad zapsán.Díky tomu by se mělo zabránit pokusům o podvodné zápisy. V minulosti  údajně někteří podvodníci vystupovali jménem vlastníka , padělali kupní smlouvy včetně plné moci a skutečný majitel se nemusel nic dozvědět.

Dále nově dojde ke sloučení stavby a pozemku.Výsledkem bude jediná  nemovitost , a to pozemek , jehož součástí je stavba.Proto je vhodné aby si všichni vlastníci pozemků ověřili zda zápis v kataru odpovídá skutečnosti. Pokud ze zákonných důvodů  nedojde ke sloučení stavby s pozemkem z důvodu , že pozemek a stavba na něm stojící mají odlišné vlastníky bude mít vlastník stavby  předkupní právo k pozemku a naopak.

Taktéž bude možné, nikoli povinné  do katastru  zapisovat nájemní právo k nemovitosti .Z tohoto zápisu bude patrné , zda je a komu je byt pronajat.

V případě zastavení řízení například z důvodu chyb v kupní smlouvě, již nebude možné smlouvy opravit a řízení se ukončí a k novému řízení může dojít až po uplynutí 30dení ochranné lhůtě .

 

Jan Lašek /REALITY K+L

www.realitykl.cz

 

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.