Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Pronájem bytu , domu a nový občanský zákoník.

Vloženo od lasek v Ostatní | Prodej nemovitostí | Pronájmy nemovitostí

 

Nový občanský zákoník (NOZ), který je  účinný od ledna 2014, významně ovlivní i nájmy bytů a domů.  Změn je mnoho a jsou zásadní. Některé posílí práva nájemců, jiné zase pronajímatelů.

*Od 1. ledna 2014 se všechny nájemní smlouvy řídí novým občanským zákoníkem, i ty dříve uzavřené.

*Od ledna  Vám již  nikdo Vašeho mazlíčka v nájemním bytě zakazovat nemůže. Chov zvířete ovšem musí být přiměřený prostředí a podmínkám v domě, takže  na  slepice v paneláku zapomeňte, ale psa i kočku , křečka  si klidně pořiďte.

*Můžete část bytu, kterou  nepoužíváte, bez souhlasu majitele dále pronajímat. Musíte však v bytě bydlet. Kdybyste bydleli jinde, musí majitel o novém nájemníkovi vědět a dát k jeho nastěhování souhlas. I nadále trvá povinnost nájemce oznamovat pronajímateli změny v počtu osob v bytě. Podmínkou však již nebude sdělení jména, příjmení a data narození těchto osob.

*Padá omezení  v počtu pronajatých bytů. Pokud řádně a včas platíte nájem, je jen na vás, kolik bytů si budete držet. A už to nezakládá právo pro výpověď jako dosud.

*Majitelé domů a bytů budou omezeni v tom, o kolik zvýší nájem. Pokud se majitel s nájemníky na zvýšení nedomluví ve smlouvě, může nájemné jednostranně změnit.Navržený růst nájemného společně se zvýšením za poslední tři roky však nesmí přesáhnout 20 procent.Pokud zvýšení, které dovoluje zákon, nájemník odmítne, pronajímatel se může obrátit na soud. Ten už ale nebude vázán limitem 20 % a může nájem zvýšit až na místně obvyklou úroveň.

*Majitelé bytů se teď měli ze zákona povinnost postarat i o vystěhovaného nájemníka, který porušil smlouvu museli mu sehnat alespoň takzvané přístřeší. Této povinnosti ji novy zákoník zbavuje.

*Podle nového občanského zákoníku nesmí výše jistoty(kauce) přesáhnout šestinásobek měsíčního nájemného (tj. bez záloh na služby). Pronajímatel má také nově výslovnou povinnost vrátit nájemci při skončení nájmu jistotu spolu s úroky.

*Podle nového občanského zákoníku je za hrubé porušení povinností považováno neplacení nájemného a nákladů za služby po dobu tří měsíců. Pronajímatel  v takovém případě může nájemci dát výpověď bez výpovědní doby a požadovat po nájemci, aby byt co nejdříve odevzdat

*Jako byt mohou být nově pronajaty i jiné prostory, například kanceláře, ale musí splňovat alespoň určité hygienické podmínky pro bydlení.

Nový občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Jan Lašek /REALITY K+L

www.realitykl.cz

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.