Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Nová pravidla pro úhradu drobných oprav v nájemních bytech.

Vloženo od lasek v Hypotéky | Pronájmy nemovitostí

Hezký den,

k 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (NOZ), přestalo platit nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které upravovalo úhradu nákladů spojených s drobnými opravami nájemního bytu. Podle NOZ se mohli v nájemní smlouvě o této záležitosti pronajímatel a nájemce dohodnout.

Vláda nyní schválila nové nařízení (ještě nevyšlo ve sbírce zákonů a nemá číslo, informace zatím najdete na  https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9Y3G2MAF), které od 1.1.2016 vymezuje běžnou údržbu a drobné opravy bytu, které provádí a hradí nájemce.

1) Běžnou údržbou

se rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.“Náklady hradí nájemce, nedohodnou-li se s pronajímatelem jinak.

2) Za drobné opravy

se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Například: opravy podlahových krytin, částí dveří a oken, výměny zámků, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů televizního vysílání, dále pak opravy a výměny bytových měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Do výčtu patří také opravy vodovodních baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů apod.
Nájemce hradí drobné opravy podle věcného vymezení (opravy konkrétně vyjmenované v § 4) a u ostatních oprav neuvedených v § 4 do výše nákladů 1.000 Kč na jednu opravu (§ 5). Důležitým ustanovením je finanční limit, který je stanoven maximální částkou 100Kč/m2 po dlahového plochy bytu za kalendářní rok (§ 6).

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.