Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Jak se vyhnout pokutě pokud není k dispozici PENB pro jednotku.

Vloženo od lasek v Prodej nemovitostí | Pronájmy nemovitostí

Podle § 7a, bod 3) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií má vlastník jednotky při jejím prodeji nebo pronájmu tyto povinnosti:

1) předložit energetický štítek (PENB) možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smlouvy
2) předat PENB kupujícímu nebo nájemci nejpozději při uzavření smlouvy
3) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech
4) v případě prodeje nebo pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii.

 Pokud vlastník jednotky PENB neobdržel, měl by mít doklad o tom, že skutečně z jeho strany došlo k písemné výzvě (například podací lístek od doporučeného dopisu odeslaného prostřednictvím České pošty)! V opačném případě se vystavuje riziku pokuty od Státní energetické inspekce (SEI). Může být až doVýše100.000Kč.

Písemná výzva stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo SVJ by měla stanovit přiměřenou lhůtu k předání PENB, například 30 dnů. PENB pro celou budovu je současně také PENB pro jednotku. Samostatný PENB pro jednotku se vystavuje jen v opodstatněných případech, kdy je jednotka například nástavbou na domě a je v jinétřídě energetické náročnosti než zbytek budovy.Pokud stavebník, vlastník budovy nebo SVJ PENB nevydá, může od SEI dostat sankci až 200.000 Kč.

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.