Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

Daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Vloženo od lasek v Ostatní | Prodej nemovitostí

Termín podání Daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je středa 31.1.2018, ale bez sankce jej lze podat až do 7.2.2018. Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2018.

Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat také ti, kdo v průběhu r. 2017 nemovitost prodali, ale v daném kraji (myšleno v regionu Finančního úřadu příslušného kraje) nadále nějakou nemovitost vlastní.

Prodávající, kteří  už v regionu žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

- za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

-  poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč).

- penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.

-daň je splatná 31.5., pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11.

Formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy odkaz zde .

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.